Cười đau bụng với biker tạo dáng ôm cua trên đường thẳng

Thứ bảy, 25 Tháng 4 2015 11:12
Mặc dù đường tương đối thẳng, chỉ có một số khúc hơi cong như biker dưới đây vẫn thực hiện kỹ thuật "Knee-down" như vào cua gấp ở tốc độ cao.

Đọc 529 thời gian